Sentences

Sentences/C(т)роки/Kiven sisään kirjoitettu
2017

Ever since we have been able to write down the law, we have been sentencing people to time in prison. Even though criminal justice system and condition of prisons vary drastically from country to country, men, women and children all over the world live in a series of organised constrained spaces under surveillance as a form of punishment, rehabilitation and isolation. Long sentences result in difficulty re-integrating for ex-convicts due to the many years spent behind bars, they are often as a consequence of this pushed to the margins of society.

Letter-writing is the most common and accessible form of facilitating relationships between incarcerated people and the outside world. It is a medium that has persisted in the prison system for hundreds of years. Outside, new forms of communication constantly become available, and isolation of folks behind bars is deepening much more rapidly than ever before. In Gulags, where correspondence was cut off, prisoners took out thread from socks and using a fishbone embroidered messages on handkerchiefs, throwing them out of the window of the train that took them from remnant prison to a labour camp. They relied on the solidarity of locals to pick it up and post it to address carefully stitched on the fabric. Nowadays, the labour of sewing has in fact been performed in prisons as a form of production with women and men do time stitching police uniforms and Victoria’s Secret undergarments.

Curator Anastasia Isakova.
Galleria Lapinlahti, Helsinki, 2017In the ongoing research project Prison Outside, Anastasia Artemeva inquires into the outsider’s relationships with prison and communication with convicted people. Sentences is an artistic manifestation of this process.

Prison Outside project is supported by Kone Foundation


С(т)роки

2017

Как только мы научились записывать законы, мы стали отправлять людей в тюрьму. Ювенальная система и тюремные условия в каждой стране свои, тем не менее во всем мире мужчины, женщины и дети живут в замкнутом пространстве под постоянным надзором в качестве наказания, реабилитации и изоляции от общества. Длинные тюремные сроки приводят к тому, что после освобождения бывшим заключенным трудно заново социализироваться в мире, существующем за пределами колючей проволоки. Многие так до конца и остаются на обочине общества.  


Письма как форма коммуникации между заключенными и внешним миром существует уже сотни лет. В тюрьмах это почти единственная общедоступная форма связи, в то время как на воле постоянно появляются все новые каналы коммуникации, изолирующие заключенных все больше. К примеру, в Гулаге, где переписка была запрещена, известны случаи, когда узники тайно доставали из носков нитки и вышивали ими тексты на носовых платках. Послания затем выбрасывались из окна поезда, а их авторы надеялись на милосердие местных жителей, которые должны были отправить письма по адресу, аккуратно вышитому на ткани. Сегодня практика шитья укрепилась в исправительной системе в качестве наемного, а иногда и принудительного, труда. Находящиеся под стражей мужчины и женщины шьют полицейскую форму и эксклюзивное нижнее белье.

Куратор - Анастасия Исакова.
Galleria Lapinlahti, Хельсинки, 2017
Kiven sisään kirjoitettu

2017

Niin kauan kuin olemme lakeja kirjoittaneet, olemme tuominneet ihmisiä vankeuteen. Vaikka eri maiden rikosoikeudelliset järjestelmät ja vankilaolosuhteet eroavat toisistaan dramaattisesti, kaikkialla maailmassa on miehiä, naisia ja lapsia, jotka elävät vapautensa menettäneinä ja tarkkailtuina rankaisemista, kuntoutusta ja eristämistä varten rakennetuissa tiloissa. Pitkät vankeustuomiot tuottavat syrjäytymistä ja integroitumisvaikeuksia, kun monen kiven sisässä vietetyn vuoden jälkeen entiset vangit tulevat usein sysätyiksi yhteiskunnan marginaaliin.


Kirjeenvaihto on yleisin ja saatavilla olevin tapa mahdollistaa vangeille suhteiden ylläpitäminen ulkomaailmaan. Tämä yhteydenpidon muoto on vankilamaailmassa pysynyt käytössä vuosisatojen ajan. Ulkomaailmassa uusia kommunikaation tapoja syntyy jatkuvasti, ja kaltereiden takana elävien eristyneisyys syvenee huomattavasti nopeammin kuin koskaan aiemmin. Kun entisen Neuvostoliiton vankileireillä kirjeenvaihto estettiin, vangit purkivat lankaa sukistaan ja kalanruotoa neulana käyttäen kirjoivat viestejä nenäliinoihin, jotka he heittivät heitä työleirille kuljettavan junan ikkunasta. Vankien oli luotettava paikallisten solidaarisuuteen, siihen että he noukkisivat viestin maasta ja lähettäisivät sen ompeleilla huolellisesti kankaaseen kirjailtuun osoitteeseen. Nykyisin ompelutyötä tehdään vankiloissa tuotannon muotona – sekä naiset että miehet lusivat tuomioitaan ommellen poliisiunivormuja ja Victor ia’s Secretin alusvaatteita.
Kuraattori Anastasia Isakova.
Galleria Lapinlahti, Helsinki, 2017.