Prison Outside


https://prisonspace.org/

Prison Outside is an independent international artistic research project focused on imprisonment, justice, and the role of the arts in the relationships between people in prisons and people outside. We are interested in perceptions of incarcerated people and ex-convicts in society, and how we can break the stereotypes and support each other. We focus on artistic practices, be it prisoners’ own initiatives or designed educational projects that promote self-expression, solidarity and communication between people of all walks of life.

Prison Outside was founded in 2015. Since then I have worked with many artistis, communities and institutions, including Helsinki Prison, Esitystaiteen Keskus, Moscow State University of Psychology and Education, and Aalto University to name a few. Since 2017 Prison Outside has been collaborating with Translation Is Dialogue project and its author Arlene Tucker, working together to create the ongoing art exchange and interactive exhibition Free Translation. 

----

Prison outside (Vankila ulkona) hanke on keskittynyt vankeuden ja oikeuden teemoihin, sekä taiteen rooliin vankilassa ja vankilan ulkopuolella olevien ihmisten suhteissa. Olemme kiinnostuneet vankien ja ex-vankien käsityksistä sekä havainnoista yhteiskunnasta, ja miten voimme murtaa stereotypioita sekä tukea toisiamme. Keskitymme taiteellisen työskentelyn menetelmiin, niin vankien omiin aloitteisiin kuin suunniteltuihin koulutuksellisiin projekteihinkin, jotka edistävät itseilmaisua, solidaarisuutta ja kommunikaatiota erila

Prison Outside on itsenäinen taide ja tutkimus -projekti, joka on perustettu Helsingissä vuonna 2015 visuaalisen taiteilijan Anastasia Artemevan yhteistyössä paikallisten ja kansainvälisten luovien ammattilaisten, tutkijoiden ja kouluttajien kanssa. Visuaalinen taiteilija ja kasvattaja Arlene Tucker liittyi hankkeeseen vuonna 2017.

Nykyiset projektimme ovat online-alustan Vapaa käännös - Free Translation - ja siihen liittyvät työpajat, blogin Prison Space, jossa kirjoitamme vankeuden ympärillä olevista taiteellisista projekteista, ja Prison Outside kansainvälisiä konferensseja Helsingissä. Olemme tehneet yhteistyötä sellaisten organisaatioiden kanssa, kuten Kriminaalihuollon tukisäätiö, taidekoulu MAA ja Moskovan valtion psykologian ja koulutuksen yliopisto.


---

Независимый научно-творческий проект Тюрьма Снаружи был основан в 2015 году. Он объединяет художников, музыкантов, преподавателей и исследователей. Мы изучаем темы социальной справедливости, лишения свободы, и роль искусства в отношении между людьми в тюрьме и за ее пределами. Объектом исследования являются как практики, инициированные самостоятельно, так и образовательные и культурные программы, которые проводятся организованно. Мы также исследуем отношение общества к заключенным и судимым людям, стигматизацию, и помощь в ре-социализации. С помощью нашей деятельности мы хотим поделиться опытом проведения социально-ангажированных художественных практик в во всем мире. 

С 2017 года Prison Outside сотрудничает с проектом Translation Is Dialogue и его автором Арлин Такер, работая вместе над созданием продолжающегося художественного обмена и интерактивной выставки Free Translation.

info(at)prisonspace.org